Privacy beleid

Indrapura Rijswijk privacybeleid

Deze paragraaf is voor het laatst aangepast op 29-mei-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Indrapura Rijswijk. U dient zich ervan bewust te zijn datIndrapura Rijswijk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Indrapura Rijswijk respecteert de privacy van alle klanten van haar site en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij Indrapura Rijswijk gevestigd aan het Hendrik Ravesteijnplein 61, 2282GW Rijswijk , is

Mevr. Lisa Xien

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is te bereiken via info@indrapura-rijswijk.nl

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich registreert bij Indrapura Rijswijk vragen we u soms om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij personengegevens verwerken

Indrapura Rijswijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–Het afhandelen van jouw betaling/bestelling
–Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
–U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
–Om goederen en diensten bij je af te leveren
–Indrapura Rijswijk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
–Indrapura Rijswijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indrapura Rijswijk neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Steampunk Heaven) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Indrapura Rijswijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 10 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoonsgegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de bestelling is geplaatst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indrapura Rijswijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht:

Google analytics | Website | PRIVACYVERKLARING
Domeinbalie | Website hosting | E-mail | PRIVACYVERKLARING
(Mollie | Betalingsafhandeling | PRIVACYVERKLARING)
Wordpress | Website, contact en nieuwsbrief | PRIVACYVERKLARING
Social Media | Promotionele doeleinden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je NAW persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Indrapura Rijswijk en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboorte data, rekeningnummers, emailadressen en telefoonnummers.  Hebt u een eigen account, dan kunt u de gegevens zelf veranderen. Of u dient een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens in bij naar info@indrapura-rijswijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indrapura Rijswijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL/NL/CONTACT-MET-DE-AUTORITEIT-PERSOONSGEGEVENS/TIP-ONS

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Indrapura Rijswijk van groot belang. Wij nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van Steampunk Heaven vragen wij u een e-mail te sturen aan: info@indrapura-rijswijk.nl . Hoe analyseert Indrapura Rijswijk uw websitebezoek?

Indrapura Rijswijk maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.